dreamstimemaximum_22345240Salale jern og metal er en seriøs virksomhed, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at drive handel med affald. Salale jern og metal er desuden et miljøgodkendt autoophug med ISO 14001 certifikat.

Vi har desuden mange  års  erfaring  i at miljøbehandle udtjente biler på en miljøforsvarlig måde inden for de rammer, som kræves af den danske stat.

Certifikater og Godkendelser

Herunder ses vores Godkendelser og Certifikater

miljostyrelsen-logo

Miljøgodkendt autoophuggere hos miljøstyrelsen
Salale Jern og metal ejer og driver Salale Autoophug som en del af organisationen. Salale Autoophug er en miljøafdeling som er godkendt af miljøstyrelsen til affaldsbehandling af motordrevne køretøjer. Det gør os i stand til, at håndtere skrotbiler efter de lovmæssige foranstaltninger.

miljoordning-for-biler-logo

Godkendt autoophugger hos MILJØORDNING FOR BILER
Da vi udover at drive produkthandel også driver en afdeling for affaldsbehandling af motordrevne køretøjer fremstår vi ligeledes som et godkendt autoophug. Derfor fremstår vi på listen blandt de autoophuggere, som på er godkendte til at foretage miljørigtig skrotning.

Find os her

Godkendt ISO 14001 certifikat
Salale Jern og Metal oplever i højere grad at virksomheder og kommuner efterspørger miljøcertificerede leverandører. Da det giver dem sikkerhed for, at leverandøren tager miljøledelse alvorligt og forpligter sig til at efterleve standardens høje krav. Derfor fornyes vores certifikat en gang årligt.

Se vores certifikat her

Godkendt nummerpladeoperatør hos SKAT
Siden den 1. april 2013 har Salale ApS været godkendt af SKAT til at kunne afmelde nummerplader selv. Derfor kan vi nu tilbyde vores kunder den ekstra service når de indlevere deres udtjente bil til skrot.