Hos Salale Jern og Metal arbejder vi ud fra at:

  • sikre en miljørigtig genvinding samt fremme miljørigtige løsninger og forbedringer
  • sikre omkostningseffektivt produktion og håndtering af vores varer
  • genanvende frem for affald havner til forbrænding og deponi
  • nedbringe den samlede miljøbelastning og beskytte jord, grundvand og overfladevand
  • sikre miljørigtige sorteringsmetoder ved løbende at uddanne personale
  • overholde relevante love og myndighedskrav
  • sikre og vedligeholde en god dialog og et godt samarbejde med vores kunder og leverandør