dreamstimemaximum_22345240

Salale Jern og Metal er en miljøgodkendt ophugningsvirksomhed.  Derfor tilbyder vi at modtage skrotbiler til miljøbehandling på vores pladser i Slagelse og Kalundborg. Vi er samtidig registreret som godkendt modtager hos www.bilordning.dk

Vi har desuden korrekt uddannet personale som har ekspertise i at miljøbehandle udtjente biler på en miljøforsvarlig måde inden for de rammer, som kræves af miljøstyrelsen.

Du skal vide, at hos os er der ingen tillæg eller ekstra gebyr. Herudover sker afmelding af dine nummerplader på vores eget kontor.