"SKROT ER EN VÆRDIFULD RÅVARE"

Hos os er metal skrot en ressource, og det tager vi alvorligt. Metal skrot skal håndteres og bearbejdes korrekt, så det kan genanvendes til nye produkter. Derfor er det vigtigt, at sortere affaldet korrekt. Det kan både betale sig for miljøet, fremtiden og ikke mindst din pengepung.

PROFESSIONEL
SKROTHANDLER

Velkommen til en moderne og miljøbevidst skrothandler, der sætter korrekt genvinding i fokus med omhu og professionalisme.

Vi repræsenterer din dedikerede skrothandel, klar til at håndtere alle former for opgaver inden for nedbrydning, afhentning, bearbejdning og genvinding af jernskrot, metalskrot, kabelskrot og bilskrot. Vores engagement ligger i at sikre, at hver opgave udføres med høj kvalitet og omhu for miljøet, samtidig med at alle relevante regler og forskrifter overholdes nøje.

Vores Kompetencer

  1. Nedbrydning: Vi er specialister i nedbrydning og fjernelse af forskellige typer skrotmaterialer. Vores erfarne team står klar til at håndtere nedrivningsopgaver af enhver størrelse med effektivitet og sikkerhed for øje.
  2. Afhentning: Vi tilbyder en pålidelig afhentningsservice, der gør det nemt for vores kunder at slippe af med deres skrotmaterialer. Vores flåde af køretøjer er udstyret til at håndtere diverse mængder og typer af skrot.
  3. Bearbejdning: Vores moderne faciliteter er designet til effektiv bearbejdning af skrotmaterialer. Vi anvender avanceret teknologi for at sikre, at skrotet behandles korrekt og kan genanvendes på en miljøvenlig måde.
  4. Genvinding: Vi er stolte af vores bidrag til bæredygtighed gennem aktiv genvinding af jern, metal, kabel og bilskrot. Vores processer er nøje designet til at minimere spild og maksimere genanvendelsespotentialet.

EN MILJØBEVIDST
VIRKSOMHED

Vi er en dedikeret miljøbevidst virksomhed, der konstant stræber efter at være på forkant med de nyeste teknologier inden for genanvendelse. Vores mål er klart: Vi ønsker at tilbyde vores private og erhvervskunder en optimal og miljøvenlig løsning, når det kommer til håndtering og behandling af skrot.

Vores Engagement for Miljøvenlig Genanvendelse

  1. Teknologisk Innovation: Vi er dedikerede til at forblive på forkant med de seneste teknologier inden for genanvendelsessektoren. Dette involverer løbende forskning og implementering af avancerede metoder for at maksimere effektiviteten og minimere miljøpåvirkningen af vores aktiviteter.
  2. Kundetilpassede Løsninger: Vi forstår, at hvert skrotmateriale er unikt, og vi tilbyder skræddersyede løsninger til både private og erhvervskunder. Dette sikrer, at vores behandlingsmetoder opfylder specifikke behov og lever op til vores kunders forventninger.

Vores Skrotbehandlingsproces

  1. Indsamling: Vi starter processen med en effektiv indsamling af jernskrot fra vores kunder, både private og erhvervskunder.
  2. Sortering og Fraktionering: Det indsamlede jernskrot gennemgår en omhyggelig sortering og opdeling i forskellige fraktioner. Dette trin er afgørende for at optimere genanvendelsespotentialet og sikre, at materialerne kan forædles på den mest effektive måde.
  3. Miljøvenlig Behandling: Vi forpligter os til miljøvenlig behandling af jernskrotet. Dette indebærer at vælge de mest bæredygtige metoder og processer for at minimere vores miljøaftryk og sikre, at ressourcer genanvendes på en forsvarlig måde.
  4. Videresalg og Forædling: De sorterende jernskrotfraktioner videresælges til genanvindingsvirksomheder, hvor de forædles på en miljømæssig og forsvarlig måde. Dette skaber en cirkulær økonomi, hvor materialer får nyt liv og reducerer behovet for at udvinde nye ressourcer.

Vores mission

Sikre en miljørigtig genvinding samt fremme miljørigtige løsninger og forbedringer

Sikre omkostningseffektivt produktion og håndtering af vores varer

Genanvende fremfor at affaldet havner til forbrænding og deponi

Nedbringe den samlede miljøbelastning og beskytte jord, grundvand og overfladevand

Sikre miljørigtige sorteringsmetoder ved løbende at uddanne personale

Overholde relevante love og myndighedskrav

Sikre og vedligeholde en god dialog og et godt samarbejde med vores kunder og leverandør