"SKROT ER EN VÆRDIFULD RÅVARE"

Hos os er metal skrot en ressource, og det tager vi alvorligt. Metal skrot skal håndteres og bearbejdes korrekt, så det kan genanvendes til nye produkter. Derfor er det vigtigt, at sortere affaldet korrekt. Det kan både betale sig for miljøet, fremtiden og ikke mindst din pengepung.

PROFESSIONEL
SKROTHANDLER

En moderne og miljøbevidst skrothandler, som vægter korrekt genvinding med omtanke.

Vi er din professionelle skrothandel der er klar til at løse alle typer af opgaver indenfor nedbrydning, afhentning, bearbejdning samt genvinding af jernskrot, metalskrot, kabelskrot, bilskrot.

Vi fokuserer på at arbejdsopgaven bliver løst med høj kvalitet for øje, og at alle regler og forskrifter bliver overholdt til punkt og prikke.

EN MILJØBEVIDST
VIRKSOMHED

Vi bestræber os på løbende at være opdateret med de nyeste teknologier indenfor genvinding. Derfor tilbyder vi vores private- samt erhvervskunder, en optimal og miljøvenlig løsning, i forbindelse med håndtering og behandling af skrot.

Det indsamlede jernskrot bliver sorteret og opdelt i forskellige fraktioner, hvor det videresælges til genvinding og forædles på miljømæssige og mest forsvarlige behandlingsmåde.

Vores mission

Sikre en miljørigtig genvinding samt fremme miljørigtige løsninger og forbedringer

Sikre omkostningseffektivt produktion og håndtering af vores varer

Genanvende fremfor at affaldet havner til forbrænding og deponi

Nedbringe den samlede miljøbelastning og beskytte jord, grundvand og overfladevand

Sikre miljørigtige sorteringsmetoder ved løbende at uddanne personale

Overholde relevante love og myndighedskrav

Sikre og vedligeholde en god dialog og et godt samarbejde med vores kunder og leverandør