Skrotpriser

For at opnå den højeste skrotpræmie for dit skrot, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at din skrothandler opkøber i henhold til konkurrencedygtige skrot priser.

Skrotbranchen har, ligesom mange andre brancher, priser på skrot der fluktuerer og følger de normale markedsmekanismer. Det betyder, at de kobber priser du f.eks. får i dag, ikke nødvendigvis vil være de samme om en uge eller om en måned. Skrotpriserne afhænger i høj grad af hvordan markedet ser ud på det pågældende tidspunkt, og er derfor bestemt af udbuddet og efterspørgslen på de forskellige skrotfraktioner. 

Hos Salale Jern og Metal garanteres du altid opdaterede og konkurrencedygtige priser, som stemmer overens med priserne på London Metal Exchange. London Metal Exchange er blandt verdens mest pålidelige handelscentre i metalindustrien. Du vil derfor altid kunne finde et retvisende øjebliksbillede af de globale metal priser ved at tage et kig på deres prisoversigt. Hvis du ønsker at vide præcis hvor meget du kan få for dit skrot kan du altid kontakte os – så tilbyder vi dig nogle mere præcise jern og metal skrot priser.  

Når vi afhenter eller får indleveret jern- og metalskrot på skrotpladsen vil vi, som en del af processen, foretage en inspektion og kategorisering af skrottet. 

I kategoriseringen vurderer vi produkt- og materialetyper, legeringssammensætning, indhold af urenheder, størrelse og form samt homogenitet. I tilfælde hvor skrottet vil bestå af uhomogene fraktioner, altså hvor materialer og metaller er sammenblandet, værdisættes fraktionen ud fra den tilsvarende kvalitet. Handles der med legeret skrotmateriale, som kan indeholde værdifulde metaller, er prisen afhængig af, hvorvidt der er mulighed for at udnytte disse metaller i omsmeltningen. 

Kvaliteten og renhedsgraden af det skrot vi får ind, spiller altså en væsentlig rolle i prissætningen. Modtager vi f.eks. rent kobberskrot bestående af nyt blankt kobber vil denne fraktion prissættes højere end en fraktion med raffineret kobber, hvor der blandt andet indgår misfarvninger, malingrester og andre urenheder i materialet.  

Skrotpriser jern

Ligger du inde med en store mængder jern skrot, bør du undersøge de aktuelle jern skrot priser. 

Dit jernskrot, og det folk som oftest anser for at være ’affald’ kan nemlig gå hen og være mange penge værd. Gl jern priser kan vise sig at være højere end man lige går og tror. Har du for eksempel en bunke blandet gammelt stålskrot uden urenheder liggende, er der god sandsynlighed for, at der ligger en god skrotpræmie, og venter på dig. 

Vi tager imod stort se al slags jernskrot, hvad enten der er tale om jern spåner, nyt almindeligt rustfrit stål, shredder jern, gammelt eller nyt jern. Har du andet jernskrot end, de kategorier vi nævner her eller på vores side om jernskrot, er du velkommen til at kontakte os – så vil vi gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig af med dit jernskrot. Udover at vi går op i at passe på miljøet, går vi også højt op I at yde den bedste service for vores kunder. 

Aluminium skrot priser

Har du eller din virksomhed store mængder aluminium liggende, er der god sandsynlighed for, at der er penge at hente, samtidig med at du bidrager til en cirkulær økonomi og skaber et bedre og mere bæredygtigt miljø. Aluminium kommer i mange former og størrelser, og det er ikke altid lige nemt at gennemskue, hvilken kategori dit alu skrot går ind under. Som oftest forholder det sig dog sådan, at aluminium skrot med fordel kan genindvindes og bruges i ny produktion. Vi har derfor lavet en alu skrot liste som kan give dig en god idé om, hvordan du kan sortere dit aluminium skrot. Hvis du har noget aluminium skrot, som ikke indgår i vores kategorier, kan du til enhver tid kontakte os – så hjælper vi dig af med din skrotfraktion.  

Alu skrot priser flukturerer, ligesom de andre skrottyper, i henhold til markedsmekanismerne, og alt efter renhedsgraden kan prisen på aluminium skrot godt svinge. Er du på noget tidspunkt i tvivl om, hvad dit skrot er værd, kan du altid gribe telefonen og ringe til os på 56275627 – så giver vi dig en skarp og konkurrencedygtig pris på dit aluminium skrot, og for den sags skyld også dit andet jern og metal skrot.