Håndværker

Hammer ikon

TJEN PENGE PÅ DIT JERN OG METAL SKROT

Hvis du driver en håndværksvirksomhed som smed, VVS-installatør, blikkenslager, elektriker eller lignende, står du typisk med en mængde jern- og metalskrot, som skal bortskaffes. Vi er her for at hjælpe dig med genvindingsprocessen fra affald til nyt produkt. Vi fungerer som et værdifuldt redskab for din virksomhed. Vi tilbyder rådgivning, vejledning og bistand med miljøindberetning. Ved at bortskaffe dit skrot hos os sikrer du, at det havner i de rigtige hænder og bliver behandlet på en ansvarlig og miljøvenlig måde. Derudover kan du opnå en økonomisk gevinst ved at skrotte dit materiale hos os.

AFHENTNING OG CONTAINERSERVICE

Hvis du har behov for en eller flere containere, kan vi gerne arrangere det. Vores indsamlingssystemer dækker både små og store mængder skrot og kan tilbydes som både lukkede og åbne containere. Desuden bruger vi UN-godkendte containere til akkumulatorer og miljøfarligt affald, elektronik, tanke samt mindre containere til lettere jernskrot, metalskrot og kabelskrot. Hvis du har behov for kranafhentning eller opstilling af container til dine eksterne opgaver, stiller vi os også til rådighed.

Kontakt os

Kontakt os på 56 27 56 27, og hør mere om vores services.

Her kan du også få råd og vejledning vedrørende håndtering af metalaffald, affaldsfraktioner, miljø m.m.