Industri

Fabrik ikon

AFFALD FRA INDUSTRIEN

Der anvendes som udgangspunkt en stor del af råvare i forbindelse med produktion i industrivirksomheder, maskinfabrikker, og produktionsvirksomheder samt i andre firmaer indenfor fremstilling. Heraf forekommer som regel en mængde af metalaffald eller restprodukt i forbindelse med fremstillingsprocessen. Den kan vi hjælpe med at genvinde til nye råvarer. Sammen kan vi løfte opgaven om at levere nye råvarer og skåne miljøet. Jern og metalaffald kan oftest give et udbytte.

SAMARBEJDE OG SPARRING

Det handler om at tilpasse en affaldsløsning som dækker den enkelte virksomheds affaldsmængder, affaldsfraktioner og behov. På det grundlag opstiller vi det indsamlingssystem som kræves for at gøre arbejdsgangen, letter og mere overskuelige ved affaldshåndteringen. Vores indsamlingssystemer dækker såvel små som større mængder skrot. Vores skrot containere findes i forskellige størrelser, både som lukkede og åbne. Desuden anvender vi UN-godkendte container til akkumulator og miljøfarligt affald, elektronikbur, tanke samt mindre container til letter jernskrot, metalskrot og kabelskrot.

Få råd og vejledning

Kontakt os på 56 27 56 27, og hør mere om vores services.

Her kan du også få råd og vejledning vedrørende håndtering af metalaffald, affaldsfraktioner, miljø m.m.