Industri

Fabrik ikon

JERN OG METAL FRA UNDISTRIEN

I forbindelse med produktion i industrivirksomheder, maskinfabrikker, produktionsvirksomheder og andre firmaer inden for fremstilling anvendes der som udgangspunkt en betydelig mængde råvarer. Som en konsekvens af disse processer opstår der typisk metalaffald eller restprodukter. Vi er her for at hjælpe med at genvinde disse materialer og omdanne dem til nye råvarer. Sammen kan vi påtage os ansvaret for at levere nye råmaterialer og samtidig skåne miljøet. Jern- og metalaffald giver typisk et udbytte, der kan bidrage til denne proces.

LAD OS ARBEJDE SAMMEN MOD EN GRØNNERE FREMTID

Det er vigtigt at tilpasse en affaldsløsning, der dækker den enkelte virksomheds affaldsmængder, affaldsfraktioner og behov. Vi skaber et indsamlingssystem, der letter og gør affaldshåndteringen mere overskuelig og effektiv baseret på disse faktorer. Vores indsamlingssystemer kan håndtere både små og store mængder skrot. Vi tilbyder skrotcontainere i forskellige størrelser, både lukkede og åbne. Desuden bruger vi UN-godkendte containere til akkumulatorer og miljøfarligt affald, elektronik, tanke samt mindre containere til lettere jernskrot, metalskrot og kabelskrot.

Få råd og vejledning

Kontakt os på 56 27 56 27, og hør mere om vores services.

Her kan du også få råd og vejledning vedrørende håndtering af metalaffald, affaldsfraktioner, miljø m.m.