Landbrug

Traktor ikon

FÅ PENGE FOR UDTJENTE LANDBRUGSMASKINER OG REDSKABER

Vi køber alt inden for gamle og udtjente landbrugsmaskiner, landbrugsredskaber, gammelt staldinventar og andet metalskrot fra landbruget. Hos os kan du med fordel konvertere dette til kontanter. Vi er specialiserede i at håndtere skrotmaterialer fra landbruget og sikrer, at de bliver genanvendt på en miljørigtig måde.

GENVINDING I LANDBRUGET

Ved genvinding af udtjente maskiner er det ikke kun til gavn for miljøet, men også for din pengepung. Der er som regel økonomiske fordele ved at genanvende udtjente maskiner eller staldinventar. Hos os kan du opnå en indtjening ved at genvinde og sælge disse materialer.

NEDSKÆRING

Vi har flere års erfaring inden for nedskæring i landbruget. Dette sikrer, at arbejdet udføres professionelt og forsvarligt, både med hensyn til miljøet og ikke mindst arbejdsmiljøet.

Vi håndterer følgende områder:

• Nedskæring i levnedsmiddelindustrien
• Demontering af olietanke
• Fjernelse af udtjent staldinventar
• Nedbrydning af siloer
• Nedskæring ved kraftvarmeværker
• Afmontering af skorstene

Nedbrydning af alle typer bygningsanlæg og konstruktioner, uanset størrelse og omfang, både indvendigt og udvendigt.

Det er vores ansvar at bortskaffe alt materiale, så pladsen efterlades i pæn stand.

Containerservice

Vi er din samarbejdspartner og vi sørger for det hele. Det eneste, du skal gøre, er at ringe til os og fortælle, hvilken størrelse container du har brug for.

Vi leverer containeren og sætter den af, hvor du skal bruge den og afhenter den igen, når du ikke længere har behov for den.

Ring til os i dag

Kontakt os på 56 27 56 27, og hør mere om vores services.

Her kan du også få råd og vejledning vedrørende håndtering af metalaffald, affaldsfraktioner, miljø m.m.