JERN

JERN SPÅNER

Drejespåner må under ingen omstændigheder indeholde platter, slagger eller lignende materiale.
Jernspånerne skal være homogene og have en ensartet kvalitet. De skal være tørre og fri for skæreolie.

GAMMELT JERN

Produktet er en blanding af gammelt stålskrot uden urenheder. Det er tilgængeligt i store mængder og er også kendt som klipjern.

NYT JERN

Produktet er nyt stålskrot, også kendt som nyt stål til klip, som stammer fra eventuel produktion, hvor emnerne har størrelser større end 1,5x0,5x0,5 meter.

Urenheder accepteres ikke. Ved indlevering må der ikke være gammelt skrot til stede.

NYT SMÅT JERN

Produktet er nyt stålskrot fra eventuel produktion.
Maksimal størrelse er 1,5x0,5x0,5 meter (hvis større, købes det som nyt klipjern.
Urenheder accepteres ikke. Ved indlevering må der ikke være gammelt skrot til stede.

SHREDDER JERN

Ved modtagelse af jernskrot foretager vi en skelnen mellem rent og urent jernskrot. Hvis produktet har vedhæftninger af plastik, gummidæk, træ eller lignende, klassificeres det som shredderjern. Der accepteres maksimalt 10% urenheder i shredderjern.

Ved indlevering af træ eller jord betragtes dette som affald. Det betyder, at der vil blive faktureret 1,53 kr. pr. kilogram for dette.

AUTOSKROT

Ved indlevering af udtjente skrotbiler til miljøbehandling træder reglerne fra "Miljøordning For Biler" i kraft. Hos os kan du være sikker på, at din bil bliver indleveret til et godkendt miljøbehandlingsanlæg. Vi sørger for en ansvarlig og miljøvenlig behandling af din skrotbil.